Mitsuri Kanroji's Pink Nichirin Miniature Katana - Mitsuri Sword