Zenitsu Agatsuma's Yellow Nichirin Miniature Katana - Zenitsu Sword